ЗАСЕЧЕНИ СА 16 СЛУЧАЯ НА ВНОС НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ