ВАЖНО :От 1 декември купилите си автомобили от друг регион...

От 1 декември купилите си автомобили от друг регион и с друг регистрационен номер не са длъжни да подменят номер.

ВАЖНО :От 1 декември купилите си автомобили от друг регион...
Източник : ГЛАВЕН РЕДАКТОР BGTV.CLUB

От 1 декември купилите си автомобили от друг регион и с друг регистрационен номер не са длъжни да подменят номер.

Табелата може да бъда подменена от собственика само по негово желание. Което означава, че при регистрация в „Пътна полиция“ собственикът може да остави на колата плевенските й номера, примерно.

Промяната на закона е направена още през юни месец и е публикувана в Държавен вестник.

Задължително обаче остава зачисляването на автомобила в региона след придобиване от друга област. В тези случаи трябва да бъде издадено регистрационно свидетелство на новия собственик.

От полицията припомнят, че след сключване на договор за покупко-продажба на моторно превозно средство с нотариална заверка задължение на собственика е в 30-дневен срок да подаде заявление за смяна на собственост в сектор „Пътна полиция“. В случай, че срокът не бъде спазен, законът предвижда глоба в размер на 200 лева. Ако собственикът на автомобила пропусне 30-дневния срок и срокът стане 60 дни, регистрацията на автомобила се прекратява автоматично.