Природният газ поевтинява от 1 юли

Природният газ поевтинява от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди с 0,6% по-ниска цена на природния газ за третото тримесечие на 2019 г.

Утвърдената цена на природния газ за третото тримесечие е в размер на 44,90 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това е намаление с 0,27 лв/MWh или с 0,6% в сравнение с действащата цена за второто тримесечие на 2019 г., посочиха от КЕВР.

В утвърдената от Комисията цена на природния газ не са включени цените за достъп и пренос през газопреносната мрежа, които клиентите трябва да заплащат на крайните снабдители, допълниха от регулатора.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията, залегнали в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром експорт", промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата природен газ за съответното тримесечие, уточниха от КЕВР.