Нов държавен холдинг събира всички ВиК

Ще се управлява от 8 директори

Нов държавен холдинг събира всички ВиК
Снимка: БГНЕС

Министерски съвет ще приеме проект за учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие с капитал ВиК холдинг.

С тази новина премиерът Бойко Борисов започна заседанието на Министерски съвет.

Думата взе министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която обясни, че се учредява "Български ВиК холдинг" ЕАД София, който ще е изцяло държавна собственост с капитал 1 млрд. лева. Средства ще бъдат отпуснати от бюджета за 2020 г. чрез увеличение на бюджета на МРРБ.

ВиК холдингът ще придобие всички ВиК дружества, както и тези, свързани с изграждане и ремонт на инфраструктурата.

Новото държавно дружество ще има задача по координация на отделно управление на целия ВиК отрасъл.

Предвижда се в срок от 6 месеца от учредяването акциите и дяловете, които държавата притежава във всички ВиК, да бъдат внесени капитално чрез вноски. Така ще се увеличи капиталът на компанията.

Правата на държавния ВиК холдинг, който ще е принципал на всички ВиК дружества, ще се управляват от министъра на МРРБ, като ще има двустепенна система на управление.

Надзорен съвет от 5 души, който ще се избира от регионалния министър, и Управителен съвет от 3 души, който ще се избира от Надзорния.

Холдинговото дружество ще има задача да контролира, да провежда консултации, участие и финансиране, свързани с дейностите по оперативните програми с цел дългосрочно осигуряване за устойчив модел на сектор ВиК и гарантиране на качествени услуги.

Министерство на икономиката подкрепя идеята, каза министър Емил Караниколов и добави, че се предвиждат и други допълнителни мерки за укрепване на ВиК сектора.

Идеята подкрепя и новият екоминистър Емил Димитров - Ревизоро. По думите му мярката е навременна мярка и жалко да се загубят европейските пари за целта.

В допълнение премиерът Бойко Борисов наблегна: "Имаше маса градове, които умишлено не искат да се включат в проектите. Перник много отдавна трябваше да си е свършил водният цикъл".

Димитров добави, че са "заделени средства, но не се усвояват". По думите му, срокът за това е до 5.10.2023 г. и става въпрос за 104 млн. лв.

"Ако бяха усвоени, нямаше да се налага да заделяме допълнителни средства", каза екоминистърът и изтъкна, че по подобен начин е в цялата страна.