Актуализирайте браузъра си, ако ползвате е-услугите на НАП

Актуализирайте браузъра си, ако ползвате е-услугите на НАП
Снимка: БГНЕС

До 17 февруари всички граждани и фирми, които ползват електронните услуги на Националната агенция по приходите, е добре да надградят браузърите си, през които ползват интернет, до последната им версия, както и версията на JAVA. Това съобщи на специална пресконференция Боряна Георгиева, началник на дирекция "Обслужване" на НАП.

Тези мерки са необходими, тъй като последните версии на браузърите разполагат с много по-модерни системи за защита. Ако клиентите на НАП пропуснат да направят нужните актуализации в ползваните от тях компютри за кореспонденция с данъчните, те могат да имат проблеми с електронните услуги на НАП, включително и с подаването на данъчната декларация.

От НАП съобщиха, че през тази данъчна кампания очакват да получат по преки данъци 600 000 декларации от физически лица, като близо две трети от тях са по електронен път.

Още 300 000 се планират да бъдат данъчните декларации по корпоративно подоходен данък от юридически лица. Отделно самоосигуряващите се лица ще могат да подават декларации само по електронен път. Докато за гражданите, наети по договорни отношения, остава опцията да подават декларации на хартия.

Според Георгиева до 17 февруари лицата, плащащи възнаграждения по договори на наети лица - това най-вече са фирмите, ще бъдат длъжни да попълнят и да изпратят в НАП две справки. Първата е справката по чл. 73 за изплатените доходи.

Втората справка ще съдържа същите данни за платени доходи по граждански и други правоотношения. По нея няма изискване за посочване на други подобни доходи, изплатени през годината на лицето от други работодатели.

По закон основният работодател е онзи, при което лицето получава последно доходите си в края на годината.

Тези две справки се изготвят и подават в НАП до 28 февруари, независимо, че тази година е високосна. Ако фирмите констатират, че при тези справки са направили пропуски, те могат да ги коригират до 30 септември.

На базата на получените от работодателите данни НАП ще изготвя за всяко данъчно-задължено физическо лице примерна данъчна декларация, в която ще бъдат посочени видовете облагаеми доходи и техния размер.

Декларацията ще е достъпна по електронен път, но е примерна, защото в нея ще бъдат отразени само доходите на лицето, за които НАП е получила информация от справките попълнени и изпратени от неговите работодатели.

Доходи от наеми, сделки с ценни книжа, предоставени заеми и други подобни, които хората са получили през 2019-та няма да са отразени от НАП в тази електронна справка, защото приходната администрация няма откъде да е получила данни за тях.

Тези данни всеки един гражданин ще трябва да допълни сам в декларацията си независимо дали ще я прати по електронен път или ще я предаде на хартия в НАП.

Важно е да се знае, че в декларациите се описват и доходите, върху които не се начислява данък, като тези от сделки с ценни книжа, извършени на регулиран пазар в ЕС.

Що се отнася до доходите, получени по трудовоправни отношения в чужбина, за тях има отделна форма и те се обявяват по отделен ред, който е свързан с много специфични условия.

Във връзка със всички тези правила НАП е удължила срока, през който, ако гражданите платят данъка си, ще могат да ползват до 5% от довнесената сума (това е данъчното задължение надхвърлящо авансово платения данък), като тази отстъпка не може да надвишава 500 лева.

През тази година този бонус ще могат да ползват всички граждани, които са подали декларациите си по електронен път и са си платили до 31 март. Досега този срок бе края на януари. Крайният срок за плащане на преките данъци остава 30 април.

От тази година също така лицата вече няма да са длъжни към данъчните си декларации да прилагат служебни бележки за получените доходи и решения от ТЕЛК. При желание обаче гражданите могат да поискат такива бележки от фирмите, които са изплащали доходи през годината и те са длъжни да им ги предоставят.