Над 500 милиона животни са загинали при пожарите в Австралия

Над 500 милиона животни са загинали при пожарите в Австралия

В проучването изследователите разглеждали само състоянието на Нов Южен Уелс. Там те очакват да има поне 480 милиона убити животни, включително птици, но без да включват насекоми, жаби или прилепи. Няма налични оценки за животните в щатите Виктория, Южна Австралия и Тасмания, които също бяха засегнати от пожарите. Преброени са били животните, които или са умрели директно от огън, топлина или дим, или не са намерили храна или защита поради пожарите. Освен всичко друго, реномираният учен Дикман очаква да са загинали повече от 8 000 мечки коала, което съответства на почти една трета от популацията на коалите в щата.